Reco Market
Innovativa livsmedel för bättre hälsa

0 artiklar 0 kr
Din varukorg är tom.

Vattenrening

Vårt fokus har inriktats på att ta fram effektiva filter för vattenrening. Vi kan därför presentera  en unik metod som renar från de flesta föroreningar och gifter utan att förstöra vattnets hälsosamma egenskaper. Detta innebär att mineraler , spårämnen och salter finns kvar efter reningen. Inte heller tillförs några ämnen och inga uppfångade föroreningar kan komma ut i vattnet igen.

Metoden har verifierats i flera olika tester. Den har visat sig så effektiv att den även används, som enda hållbara metod, av företag i Sverige som hanterar vatten förorenat med radioaktivt avfall, som cesium-137 och strontium-90. Dessa ämnen, liksom uran är annars mycket besvärliga att avlägsna, men detta utförs i stor skala med denna metod. 

Behövs rening av kranvattnet?

Tittar man närmare på en droppe kranvatten så ser man inte längre bara vatten utan ett tvärsnitt av nutidens ansamlade industriella, agrara och medicinska avfalls- och restprodukter.

Dagens avfallshantering klarar ännu inte av att avlägsna dessa restprodukter. 

Forskare publicerar i ökande takt rapporter som varnar för effekterna av kontaminerat vatten. Speciellt bekymrade är man över den s.k. cocktail-effekten, d.v.s. effekten av alla kemiska ämnen i kombination. Medicinrester (främst hormoner) har visat sig vara ett svårlöst problem. Dessutom ökar problemen med virus, bakterier och parasiter i vårt dricksvatten

Det finns inga produkter som matchar urvalet