Därför ska du välja ekologiskt!
Ekologiskt odlad mat är ett hälsosamt val för både människor och miljö. Ekologiskt jordbruk använder inte kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket minskar risken för att maten innehåller rester av giftiga kemikalier. Ekologiskt jordbruk främjar också biologisk mångfald, vilket är viktigt för att upprätthålla ett balanserat ekosystem. Ekologisk mat är ofta mer näringsrik än konventionellt odlad mat eftersom jorden är friskare och grödorna får mer tid att mogna. Dessutom bidrar ekologiskt jordbruk till att minska klimatförändringar genom att det producerar mindre utsläpp av växthusgaser. Även om ekologisk mat ibland kan vara dyrare än konventionell mat, är det en investering i hälsa och en hållbar framtid.


Vad är ekologisk certifiering?
Det finns olika certifieringsorgan som utfärdar ekologiska certifieringar inom EU, såsom Ecocert, Soil Association, Demeter och många fler. För att få en ekologisk certifiering måste en producent uppfylla EU:s strikta regler för ekologisk produktion, som bland annat innebär att de inte får använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel och att de måste främja biologisk mångfald och god djurskydd. När en producent har genomgått en granskning och uppfyller kraven för ekologisk produktion, får de en certifiering som kan användas på deras produkter. Detta ger konsumenterna försäkran om att produkten är ekologisk och uppfyller höga standarder för miljövänlig produktion.


Vilken ekologisk certifiering använder Rawfoodshop?
EU-lövet är en symbol som används på förpackningar av ekologiska livsmedel i Europa för att visa att produkten är certifierad enligt EU:s strikta regler för ekologisk produktion. Symbolen är obligatorisk för alla ekologiska livsmedel som säljs inom EU och är utformad för att hjälpa konsumenter att enkelt identifiera ekologiska produkter i butiken. För att en produkt ska få använda EU-lövet måste den ha blivit certifierad av en godkänd organ som övervakar att producenten uppfyller alla krav för ekologisk produktion. Detta inkluderar att produkten har producerats utan användning av kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att djurhållningen har skett under goda förhållanden, att biologisk mångfald främjas, och att strikta regler för hantering och förpackning följs. Konsumenter kan lita på EU-lövet som en garanti för att produkten är ekologisk och uppfyller höga standarder för miljövänlig produktion inom EU.Ta del av våra certifikat på Rawfoodshop!
Rawfoodshop: KIWA-Certifikat 2023 (svenska)

Logga in
Har du kommit rätt?