Information om Rawfoodshops behandling av dina personuppgifter

Rawfoodshop värnar din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd.

Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. Du kan klicka på den detaljerade informationen längre ner för att läsa mer om vad som gäller för dig som är kund och för dig som också är kundklubbsmedlem.

 • Vem är personuppgiftsansvarig?

  Rawfoodshop Scandinavia AB, org.nr 556857-3165, (Rawfoodshop) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

  Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

  Vilka personuppgifter vi behandlar beror på om du är kund eller också kundklubbsmedlem, se mer i den detaljerade informationen längre ner.

 • För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

  Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är kundklubbsmedlem är det viktigt att förstå att Rawfoodshop t.ex. behandlar din köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.

 • Vilka rättigheter har du och hur gör du?

  Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta Rawfoodshop via vår Kundservice support@recomarket.se. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

  Rätt till tillgång

  Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

  Rätt till rättelse

  Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

  Rätt till radering och begränsning

  I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.

  Rätt till invändning

  Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är.  

  Rätt till dataportabilitet

  När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

 • Vad gör du om du har frågor och klagomål?

  Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår Kundservice på support@rawfoodshop.se .Du kan maila dina frågor om dina rättigheter eller andra frågor om hur vi arbetar med dataskydd .Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)

 • Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

  Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.rawfoodshop.se

 • Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.

 • Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?
  • Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.
  • Laglig grund för denna behandling: avtal
  • Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
  • Laglig grund för denna behandling: avtal
  • Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
  • Laglig grund för denna behandling: avtal
  • Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.
  • Laglig grund för denna behandling: avtal
  • Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.
  • Laglig grund för denna behandling: avtal
  • Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.
  • Laglig grund för behandling: avtal.
  • Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.
  • Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse
  • Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med extern partner.
  • Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning
  • Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.
  • Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning
  • Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.
  • Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse.
 • Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

  För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre år från ditt senaste köp.

  För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv månader från ditt senaste köp.

  För bokföring: sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

  För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

 • Varifrån hämtas personuppgifterna?

  Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.

 • Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

  Alla dina personuppgifter förutom ”företag” och ”sparade kreditkort” krävs för att du ska kunna genomföra ett köp på vår site.

  Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

  Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

Logga in
Har du kommit rätt?