KÖPVILLKOR

Dessa allmänna villkor "köpvillkoren” gäller när du som konsument ”kunden”gör en beställning via rawfoodshop.se och därtill hörande sidor, ”webbplatsen”. Avtal ingås mellan dig och Rawfoodshop Scandinavia AB - organisationsnummer 556857-3165 (”Rawfoodshop”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Rawfoodshop framgår på webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via webbplatsen.

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Rawfoodshop eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Rawfoodshop.

Rawfoodshop reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Rawfoodshop har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som kunden har beställt så kommer Rawfoodshop att meddela kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Rawfoodshop fortsätter med beställningen.

All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Rawfoodshop ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Logga in
Har du kommit rätt?